laupäev, 4. juuli 2009

Lauluväljakul tasuta wifi

Tal­lin­na linn sea­dis lau­lu­peo ajaks lau­luväl­ja­ku­le üles aju­ti­se ava­li­ku traa­di­ta in­ter­ne­ti võrgu.
3.–5. juu­lil saab ta­su­ta wi­fit ka­su­ta­da lau­luväl­ja­ku hoo­ne me­re­pool­se külje ees. In­ter­net­ti pää­se­mi­seks on ka­su­ta­jal va­ja ID-kaar­ti või mo­biil­te­le­fo­ni, mil­le­ga tel­li­da juur­depää­suks va­ja­lik ka­su­ta­ja­ni­mi ja pa­rool. Sel­leks tu­leb he­lis­ta­da või saa­ta te­le­fo­ni­numb­ri­le 525 2202 lühisõnum teks­ti­ga „lin­na Wi­Fi”.Wi­fi ka­su­ta­mi­ne on mõle­mal vii­sil ta­su­ta. Aju­ti­se võrgu loo­mi­ne mak­sis lin­na­le üle 45 000 kroo­ni.

Tagasi avalehele

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

!Tweetmeme! !Tweetmeme läbi!